Ποιοί Είμαστε

Το Δικηγορικό γραφείο του Δημητρίου Γκιούρου έχει έδρα στην Έδεσσα της Π.Ε. Πέλλας επί της οδού Δημοκρατίας αρ. 10, στον 2ο όροφο.
Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα.

Themis the Goddess of justice

Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, διαζύγια είτε συναινετικά είτε με αντιδικία, κληρονομικές υποθέσεις δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη της ως κυρίας, κάθε φύσεως υποθέσεις Κτηματολογίου. Επίσης, χειρίζονται υποθέσεις, λόγω της πολυετούς εμπειρίας και ενασχόλησης του Δικηγόρου Δημητρίου Γκιούρου σε γραφείο Κτηματογράφησης σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αναδόχους εταιρίες Θεσσαλονίκης, σχετικά με χρησικτησίες, αγωγές, επικυρώσεις ανωμάλων δικαιοπραξιών, εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών, πρακτικά συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, αποζημιώσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, σύνταξης κατάθεσης και παράστασης ενώπιον επιτροπών Κτηματολογίου (αρ. 7 Ν. 2308/95) καθώς και συλλογή όλων των απαραίτητων και ουσιωδών στοιχείων, σχηματισμού φακέλου, σύνταξης και κατάθεσης αντιρρήσεων κατά το στάδιο της επικαιροποίησης των εν γένει Δασικών χαρτών. Ακόμη, σχηματισμός και κατάθεση φακέλου προς την επιτροπή θεμάτων και επίλυσης διαφορών Έδεσσας Π.Ε. Πέλλας που αφορά την αίτηση για παραχώρηση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2β,γ,δ του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄/22-3-2012) και του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄ /11-2-2014). 

Γκιούρος Δημήτριος - Δικηγόρος

Βιογραφικό

Ο Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις Δημήτριος Γκιούρος ασκεί μάχιμη δικηγορία στο Δικηγορικό του γραφείο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην Έδεσσα.
Αποτελεί τον πρώτο Δικηγόρο που συμμετείχε στην ομάδα εργασίας σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες ειδικότητες (μηχανικούς κλπ.) από τη θεμελιώδη έναρξη Κτηματογράφησης της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής. 
Εργάσθηκε ως υπεύθυνος Νομικής ομάδας, κατά τη λειτουργία του γραφείου για την κατασκευή και υλοποίηση του Διαδρατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (T.A.P. Trans Adriatic Pipeline) στην Έδεσσα. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος ενώπιον Επιτροπών Κτηματολογίου και Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών.

Στο προπτυχιακό επίπεδο εκκίνησε τις νομικές του σπουδές στο ιστορικό και ιδιαιτέρως επιτυχημένο πανεπιστήμιο της Ιταλίας στην πόλη του Camerino. Μετέπειτα συμμετείχε στις εξετάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Μετεγγραφών Εξωτερικού (Κ.Ε.Μ.Ε) με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ», γεγονός που μετέφερε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου και αποφοίτησε. 
Επίσης πέτυχε στις εξετάσεις απόκτησης της άδειας του Δικηγόρου με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». Στη συνέχεια εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών του ως άνω Πανεπιστημίου, στον τομέα Διεθνών Σπουδών, από το οποίο και έλαβε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». 

Σήμερα είναι υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά στο πλαίσιο δικαιϊκών συστημάτων και ζητημάτων που αφορούν το Οικογενειακό, Αστικό, Ποινικό, Κτηματολογικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.Γνωρίζει και ομιλεί τρείς ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.